Ilang Katanungan Kay Inay

Minsan kong tinanong si Inay

habang naglalaba.

Inay bakit po may araw?

Anak likha ‘yan ng Diyos.

Bakit po may buwan at mga bituin?

Anak likha rin ‘yan ng Diyos.

Bakit naman po may mga halaman at hayop?

Anak lahat ng nasa ibabaw ng mundo

ay likha ng Diyos

at huwag mong pagtakhan

kung bakit ang lahat

ay kanyang nagawa.

Siya ay makapangyarihan

at ang lahat ng ninais n’ya ay natupad.

Ganoon po ba Inay?

Oo anak

kaya huwag kang makakalimot

na tumawag sa kanya.

Inay kung lagi po ba akong

magsisimba at magpapakabait

bibigyan po ba tayo ng Diyos

ng maraming-maraming baro at pagkain

at saka pupunta rin po ba ako sa langit?

Aba oo anak

ang batang mabait ay pinagpapala

at binibigyan ng biyaya ng Maykapal

at ang mga salbahe’y pinarurusahan.

E, bakit po ganoon Inay

ang Tatay lagi na lang lasing

at lagi kayong pinagbubuhatan ng kamay?

At saka bakit po ang mga kalaro ko

mga salbahe lagi na lang akong tinutukso

wala raw po akong laruan

wala raw po tayong pagkain

at butas-butas po raw ang baro ko?

Lagi naman po akong

nagsisimba at nagpapakabait, ah?

Ku ang batang ito oo

ang daming tinatanong

maglinis ka na nga ng bahay

at baka biglang dumating ang Tatay mo dali!

Tatapusin ko pa itong nilalabhan ko

kinakailangang maideliber ko pa ito bukas

para may kainin tayo.

(Iniaalay ko ang tulang ito sa mga nanay na patuloy na nakikibaka sa hirap ng buhay, maitaguyod lang ang kanilang mga anak.  Happy Mothers Day!)