Ex-sexy actor nagtapos ng master’s degree


NAGTAPOS ng Master of Arts in Filipino sa Polytechnic University of the Philipines a g dating sexy actor na si Dante Balboa.


Natapos ni Balboa, Elmer Anisconsa totoong buhay, ang kanyang degree sa loob lamang ng dalawang taon.


“I studied a lot because I want to have a meaningful and productive personal rewards every year. It’s just a matter of time management because since I was a kid, I always plan my life. Literally speaking, I always have a goal per week, per month, per year and per decade,” aniya.


Plano niyang magpatuloy pa ng pag-aaral.
“I won’t stop my studies until I finished my doctoral degree. I’m planning to take my PhD in Filipino in Malikhaing Pagsulat in UP Diliman this coming school year (and) still do my advocacy for our country,” dagdag ni Balboa.


“Life is too short, I want to live my life to the fullest. I want to have a meaningful legacy when I’m gone,” hirit niya.


Si Balboa ay part-time professor sa PUP at Pamantasan ng Makati.


Nagbida siya sa mga pelikulang Temptasyon, Kasiping, Karelasyon at Takaw-Tingin noong kanyang kabataan. –A. Mae Rodriguez